Börsinformation

EmittentSinch AB (publ)


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0007439112
Före transaktionen
Antal aktier2 930 681
Antal rösträtter2 930 681
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-06-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 950 681
Direkt innehavda rösträtter2 950 681
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,007 %
Direkt innehavda rösträtter5,007 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,007 % 2 950 681
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,007 % 2 950 681
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 950 681
Andel av rösträtter5,007

Publicerad
2020-06-26 13:45
Kontakt
NamnCarl Svensson
Telefon087013508 Epostcasv07@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25