Börsinformation

EmittentBesqab AB (publ)


Innehavare
Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB

Instrument
Instrumentaktie SE0005991411
Före transaktionen
Antal aktier617 027
Antal rösträtter617 027
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-02-05
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier835 574
Direkt innehavda rösträtter835 574
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,38 %
Direkt innehavda rösträtter5,38 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,38 % 835 574
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,38 % 835 574
 


Publicerad
2020-06-26 21:16
Kontakt
NamnLars-Ove Wijk
Telefon08-4417703 Epostlarsove.wijk@pnfonder.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25