Börsinformation

EmittentPledPharma AB (publ)


Innehavare
Nortal Investments AB

Instrument
InstrumentAktier SE0003815604
Före transaktionen
Antal aktier11 168 591
Antal rösträtter11 168 591
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-06-26
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för antal rösträtter15 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier7 168 591
Direkt innehavda rösträtter7 168 591
Indirekt innehavda rösträtter7 168 591
Andel
Innehavda aktier13 %
Direkt innehavda rösträtter13 %
Indirekt innehavda rösträtter13 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 26 % 7 168 591
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 26 % 7 168 591
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter7 168 591
Andel av rösträtter13
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-06-27 10:14
Kontakt
NamnStaffan persson
Telefon0703210098 Epostsp@swediacapital.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25