Börsinformation

EmittentMOMENT GROUP AB


Innehavare
197308 Kenneth Engström

Instrument
InstrumentOrdinary SE0000680902
Före transaktionen
Antal aktier4 297 500
Antal rösträtter4 297 500
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2020-06-30
Gränsvärde för antal aktier15 %
Gränsvärde för antal rösträtter15 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier4 297 500
Direkt innehavda rösträtter414 000
Indirekt innehavda rösträtter3 883 500
Andel
Innehavda aktier13,263 %
Direkt innehavda rösträtter1,278 %
Indirekt innehavda rösträtter11,985 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 13,263 % 4 297 500
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 13,263 % 4 297 500
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
3 883 50011,985Engströms Trä i Brynje AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter4 297 500
Andel av rösträtter13,263

Publicerad
2020-06-30 08:52
Kontakt
NamnKenneth Engström
Telefon070-3516990 Epostengstroms.tra@telia.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25