Börsinformation

EmittentPaynova AB


Innehavare
195502 Håkan Roos

Instrument
InstrumentA-aktie SE0013108867
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2020-06-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier500 000
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter500 000
Andel
Innehavda aktier5,45815 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,45815 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,45815 % 500 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,45815 % 500 000
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
500 0005,45815RoosGruppen AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter500 000
Andel av rösträtter5,45815
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-06-30 09:15
Kontakt
NamnHåkan Roos
Telefon070-4450885 Eposthr2@me.com 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25