Börsinformation

EmittentG5 Entertainment AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2020-06-29
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier453 479
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter453 479
Andel
Innehavda aktier4,8859 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,0123 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,0123 % 453 479
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,0008 % 74
     
TOTALT 5,0131 % 453 553
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter453 553
Andel av rösträtter5,0131
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-06-30 13:52
Kontakt
NamnJonas Lexmark
Telefon08-40942107 Epostjonas.lexmark@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25