Börsinformation

EmittentPaynova AB


Innehavare
930131148

Instrument
InstrumentShares SE0013108867
Före transaktionen
Antal aktier944 541
Antal rösträtter944 541
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-06-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier944 541
Direkt innehavda rösträtter944 541
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier9,77724 %
Direkt innehavda rösträtter9,77724 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,77724 % 944 541
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 9,77724 % 944 541
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter944 541
Andel av rösträtter9,77724
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-06-30 14:47


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25