Börsinformation

EmittentBoliden AB


Innehavare
SOCIETE GENERALE SA

Instrument
InstrumentShares and derivatives instruments (warrants and equity swap) SE0012455673
Före transaktionen
Antal aktier805 459
Antal rösträtter805 459
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-06-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier394 768
Direkt innehavda rösträtter394 768
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier0,14433 %
Direkt innehavda rösträtter0,14433 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,14433 % 394 768
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 4,77887 % 13 070 749
     
TOTALT 4,9232 % 13 465 517
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
6 916 6462,52883Societe generale SA
6 548 8712,39437SG effekten Gmbh
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter13 465 517
Andel av rösträtter4,92321
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-06-30 14:58


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25