Börsinformation

EmittentCoeli Private Equity AB


Innehavare
Coeli Holding AB

Instrument
InstrumentStamaktier, stamaktier serie II SE0012012268
Före transaktionen
Antal aktier1 831 205
Antal rösträtter1 831 205
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2020-06-30
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för antal rösträtter20 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 831 205
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter1 831 205
Andel
Innehavda aktier20,18939 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter20,18939 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,18939 % 1 831 205
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 20,18939 % 1 831 205
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
1 831 20520,18939Coeli Private Equity Management II AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter1 831 205
Andel av rösträtter20,18939
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-06-30 14:59


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25