Börsinformation

EmittentLundin Energy AB


Innehavare
SOCIETE GENERALE SA

Instrument
InstrumentShares and derivatives instruments (warrants and equity swap) SE0000825820
Före transaktionen
Antal aktier933 698
Antal rösträtter933 698
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-06-26
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 024 879
Direkt innehavda rösträtter1 024 879
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier0,35844 %
Direkt innehavda rösträtter0,35844 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,35844 % 1 024 879
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 3,4317 % 9 812 063
     
TOTALT 3,79014 % 10 836 942
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
6 148 8152,1505Societe generale SA
4 688 1271,63964SG effekten Gmbh
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter10 836 942
Andel av rösträtter3,79014
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-06-30 15:12


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25