Börsinformation

EmittentLundin Energy AB


Innehavare
SOCIETE GENERALE SA

Instrument
InstrumentShares and derivatives instruments (warrants and equity swap) SE0000825820
Före transaktionen
Antal aktier1 012 157
Antal rösträtter1 012 157
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2020-06-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier933 698
Direkt innehavda rösträtter933 698
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier0,32655 %
Direkt innehavda rösträtter0,32655 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 0,32655 % 933 698
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 4,95851 % 14 177 606
     
TOTALT 5,28506 % 15 111 304
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
9 941 7563,47705Societe generale SA
5 169 5481,80801SG effekten Gmbh
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter15 111 304
Andel av rösträtter5,28506
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-06-30 15:12


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25