Börsinformation

EmittentGenova Property Group AB


Innehavare
Länsförsäkringar Fondförvaltning AB

Instrument
InstrumentAktier SE0007184189
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2020-06-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 076 900
Direkt innehavda rösträtter3 076 900
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier7,06 %
Direkt innehavda rösträtter7,7 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 7,7 % 3 076 900
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 7,7 % 3 076 900
 


Publicerad
2020-06-30 20:34
Kontakt
NamnSamuel Norlander
Telefon08-58840000 Epostportfoljadmin@lansforsakringar.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25