Börsinformation

EmittentXANO Industri AB


Innehavare
Svolder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0012674232
Före transaktionen
Antal aktier1 419 156
Antal rösträtter1 419 156
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2020-06-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 419 156
Direkt innehavda rösträtter1 419 156
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,9 %
Direkt innehavda rösträtter1,5 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,5 % 1 419 156
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 1,5 % 1 419 156
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter1 419 156
Andel av rösträtter1,5
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-07-01 09:42
Kontakt
NamnUlf Hedlundh
Telefon0709403773 Epostulf.hedlundh@svolder.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25