Börsinformation

EmittentCalliditas Therapeutics AB


Innehavare
Investinor AS

Instrument
InstrumentOrdinary Shares SE0010441584
Före transaktionen
Antal aktier4 129 358
Antal rösträtter4 129 358
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2020-06-30
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier4 129 358
Direkt innehavda rösträtter4 129 358
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier8,61388 %
Direkt innehavda rösträtter8,61388 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,61388 % 4 129 358
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 8,61388 % 4 129 358
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter4 129 358
Andel av rösträtter8,61388

Publicerad
2020-07-01 10:14


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25