Börsinformation

EmittentMIPS AB


Innehavare
Tredje AP-Fonden

Instrument
InstrumentAktier SE0009216278
Före transaktionen
Antal aktier1 318 558
Antal rösträtter1 318 558
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-06-30
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier969 289
Direkt innehavda rösträtter969 289
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier3,7019 %
Direkt innehavda rösträtter3,7019 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,7019 % 969 289
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 3,7019 % 969 289
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter969 289
Andel av rösträtter3,7019

Publicerad
2020-07-01 11:16
Kontakt
NamnSebastian Mossfeldt
Telefon0709-517262 Epostsebastian.mossfeldt@ap3.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25