Börsinformation

EmittentG5 Entertainment AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2020-06-30
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier452 301
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter452 301
Andel
Innehavda aktier4,8732 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,9993 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9993 % 452 301
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,9993 % 452 301
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter452 301
Andel av rösträtter4,9993
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2020-07-01 13:31
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Telefon08-40942086 Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25