Börsinformation

EmittentCamurus AB


Innehavare
Gladiator

Instrument
InstrumentB SE0007692850
Före transaktionen
Antal aktier2 737 100
Antal rösträtter2 737 100
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-03-04
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 586 762
Direkt innehavda rösträtter2 586 762
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,7695 %
Direkt innehavda rösträtter4,7695 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,7695 % 2 586 762
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,7695 % 2 586 762
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 586 762
Andel av rösträtter4,7695

Publicerad
2021-03-08 13:55


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25