Börsinformation

EmittentCalliditas Therapeutics AB


Innehavare
Linc AB

Instrument
InstrumentCommon SE0010441584
Före transaktionen
Antal aktier4 981 829
Antal rösträtter4 981 829
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-03-05
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier4 999 829
Direkt innehavda rösträtter4 999 829
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier10,01135 %
Direkt innehavda rösträtter10,01135 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,01135 % 4 999 829
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 10,01135 % 4 999 829
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter4 999 829
Andel av rösträtter10,01135

Publicerad
2021-03-08 14:01


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25