Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier248 703
Antal rösträtter248 703
Transaktionen
Datum2021-03-11
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier251 483
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter251 483
Andel
Innehavda aktier5,01 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,01 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,01 % 251 483
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,01 % 251 483
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
250 9105Nordnet Pensionsförsäkring AB
5730,01Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter251 483
Andel av rösträtter5,01
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-03-12 16:04
Kontakt
NamnMax Rhodin Edlund
Telefon+46730487570 Epostmax.edlund@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25