Börsinformation

EmittentCastellum Aktiebolag


Innehavare
M2 Asset Management AB

Instrument
InstrumentA
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-03-15
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för antal rösträtter20 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier56 776 040
Direkt innehavda rösträtter56 776 040
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier20,47696 %
Direkt innehavda rösträtter20,47696 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 20,47696 % 56 776 040
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 20,47696 % 56 776 040
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter56 776 040
Andel av rösträtter20,47696

Publicerad
2021-03-19 08:49

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25