Börsinformation

EmittentStarbreeze AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-03-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier36 152 405
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter75 114 728
Andel
Innehavda aktier4,9892 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter3,3407 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,3407 % 36 152 405
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,4052 % 9 110 542
     
TOTALT 3,7459 % 45 262 947
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter84 225 270
Andel av rösträtter3,7459
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-03-23 15:20
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25