Börsinformation

EmittentStarbreeze AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-03-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier36 055 656
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter75 143 979
Andel
Innehavda aktier4,98 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter3,34 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,34 % 36 055 656
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,45 % 10 050 691
     
TOTALT 3,79 % 46 106 347
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter85 194 670
Andel av rösträtter3,79
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-03-25 14:23
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25