Börsinformation

EmittentSandvik Aktiebolag


Innehavare
Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt

Instrument
InstrumentAktie SE0000667891
Före transaktionen
Antal aktier62 954 000
Antal rösträtter62 954 000
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-03-26
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier62 234 000
Direkt innehavda rösträtter62 234 000
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,96 %
Direkt innehavda rösträtter4,96 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,96 % 62 234 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,96 % 62 234 000
 


Publicerad
2021-03-29 11:44
Kontakt
NamnRobert Runge
Telefon08-441 60 00 Epostrobert.runge@alecta.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25