Börsinformation

EmittentStarbreeze AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-03-29
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier37 193 697
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter75 983 877
Andel
Innehavda aktier5,13 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter3,38 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,38 % 37 193 697
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,32 % 7 162 961
     
TOTALT 3,7 % 44 356 658
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter83 146 838
Andel av rösträtter3,7
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-03-30 14:17
Kontakt
NamnJonas Lexmark
Telefon08-40942107 Epostjonas.lexmark@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25