Börsinformation

EmittentLindab International AB


Innehavare
afa försäkring

Instrument
Instrumentaktier SE0001852419
Före transaktionen
Antal aktier3 949 900
Antal rösträtter3 949 900
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-03-26
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 849 900
Direkt innehavda rösträtter3 849 900
Indirekt innehavda rösträtter3 849 900
Andel
Innehavda aktier4,89 %
Direkt innehavda rösträtter4,89 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,89 % 3 849 900
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,89 % 3 849 900
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 849 900
Andel av rösträtter4,89

Publicerad
2021-03-30 16:17
Kontakt
Namnjonas nilsson
Telefon0708928544 Epostjonas.nilsson@afaforsakring.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25