Börsinformation

EmittentHansa Biopharma AB


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0002148817
Före transaktionen
Antal aktier2 223 483
Antal rösträtter2 223 483
Transaktionen
Datum2021-04-06
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 232 823
Direkt innehavda rösträtter2 232 823
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,87 %
Direkt innehavda rösträtter5,005 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,005 % 2 232 823
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,005 % 2 232 823
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 232 823
Andel av rösträtter5,005

Publicerad
2021-04-07 16:04
Kontakt
NamnFredrik Alheden
Telefon087013503 Eposthbfonder.risk@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25