Börsinformation

EmittentAvanza Bank Holding AB


Innehavare
HMI Capital Management, L.P.

Instrument
InstrumentCommon Equity SE0000170110
Före transaktionen
Antal aktier7 849 853
Antal rösträtter7 849 853
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-04-08
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier7 599 853
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter7 599 853
Andel
Innehavda aktier4,90459 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,90459 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,90459 % 7 599 853
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,90459 % 7 599 853
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
6 995 1074,51431HMI Capital Partners, L.P.
604 7460,39027Merckx Capital Partners, L.P.
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter7 599 853
Andel av rösträtter4,90459

Publicerad
2021-04-13 09:11


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25