Börsinformation

EmittentEgetis Therapeutics AB (publ)


Innehavare
Skandinaviska Enskilda Banken AB

Instrument
InstrumentCommon stocks SE0003815604
Före transaktionen
Antal aktier9 755 483
Antal rösträtter9 755 483
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-04-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier7 975 125
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter7 975 125
Andel
Innehavda aktier4,8314 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,8314 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,8314 % 7 975 125
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,8314 % 7 975 125
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
582 6880,353Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv
7 392 4374,4784SEB Life International Assurance Company Ltd
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter7 975 125
Andel av rösträtter4,8314

Publicerad
2021-04-15 10:57
Kontakt
NamnInga Brutane
Telefon+46 8 522 296 10 EpostGroupComplianceControlRoom@seb.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25