Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-04-14
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier586 918
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter586 918
Andel
Innehavda aktier11,44 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter11,44 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 11,44 % 586 918
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,17 % 8 833
     
TOTALT 11,61 % 595 751
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter595 751
Andel av rösträtter11,61
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-04-15 14:33
Kontakt
NamnJonas Lexmark
Telefon08-40942107 Epostjonas.lexmark@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25