Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Marna Förvaltning AB

Instrument
InstrumentAktie SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier808 439
Antal rösträtter808 439
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-04-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier212 198
Direkt innehavda rösträtter212 198
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,13619 %
Direkt innehavda rösträtter4,13619 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,13619 % 212 198
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,13619 % 212 198
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter212 198
Andel av rösträtter4,13619

Publicerad
2021-04-15 15:59
Kontakt
NamnAndreas Säfstrand
Telefon0707952743 Epostandreas.safstrand@stockwik.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25