Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Advisio Aktiebolag

Instrument
InstrumentAktie SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier349 371
Antal rösträtter349 371
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-04-13
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier106 099
Direkt innehavda rösträtter106 099
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier2,06809 %
Direkt innehavda rösträtter2,06809 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,06809 % 106 099
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 2,06809 % 106 099
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter106 099
Andel av rösträtter2,06809

Publicerad
2021-04-15 16:24
Kontakt
NamnAndreas Säfstrand
Telefon0707952743 Epostandreas.safstrand@stockwik.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25