Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Instrument
InstrumentA/B SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier305 718
Antal rösträtter305 718
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-04-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier320 325
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter320 325
Andel
Innehavda aktier5,20318 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter5,20318 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,20318 % 320 325
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 5,20318 % 320 325
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
00Universal-Investment-GmbH
320 3255,20318Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter320 325
Andel av rösträtter5,20318

Publicerad
2021-04-19 13:55


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25