Börsinformation

EmittentBeijer Alma AB


Innehavare
193103 Anders Wall

Instrument
InstrumentClass A/Class B
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-04-30
Gränsvärde för antal rösträtter20 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 694 000
Direkt innehavda rösträtter1 440 000
Indirekt innehavda rösträtter27 023 800
Andel
Innehavda aktier6,12988 %
Direkt innehavda rösträtter1,20611 %
Indirekt innehavda rösträtter22,63448 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 23,84059 % 3 694 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 23,84059 % 3 694 000
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
27 023 80022,63448Domarbo Skog AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter28 463 800
Andel av rösträtter23,84059

Publicerad
2021-05-03 12:00

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25