Börsinformation

EmittentBeijer Alma AB


Innehavare
Beijer Holding AB

Instrument
InstrumentClass A / Class B
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-04-30
Gränsvärde för antal rösträtter20 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 290 240
Direkt innehavda rösträtter27 041 240
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,45987 %
Direkt innehavda rösträtter22,64908 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 22,64908 % 3 290 240
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 22,64908 % 3 290 240
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter27 041 240
Andel av rösträtter22,64908
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-05-03 14:10

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25