Börsinformation

EmittentBeijer Alma AB


Innehavare
Anders Wall Stiftelse

Instrument
InstrumentClass A/Class B
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2021-04-30
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier2 325 000
Direkt innehavda rösträtter2 328 600
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier3,85814 %
Direkt innehavda rösträtter1,95038 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,95038 % 2 325 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 1,95038 % 2 325 000
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter2 328 600
Andel av rösträtter1,95038
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-05-03 14:12

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25