Börsinformation

EmittentPrevas Aktiebolag


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-05-06
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier636 127
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter636 127
Andel
Innehavda aktier4,9944 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter3,5482 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,5482 % 636 127
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,0063 % 1 138
     
TOTALT 3,5545 % 637 265
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter637 265
Andel av rösträtter3,5545
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-05-07 13:42
Kontakt
NamnJonas Lexmark
Telefon08-40942107 Epostjonas.lexmark@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25