Börsinformation

EmittentHexatronic Group AB


Innehavare
Länsförsäkringar Fondförvalning AB

Instrument
InstrumentAktier SE0002367797
Före transaktionen
Antal aktier1 897 475
Antal rösträtter1 897 475
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-05-07
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 870 575
Direkt innehavda rösträtter1 870 575
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,9 %
Direkt innehavda rösträtter4,9 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,9 % 1 870 575
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,9 % 1 870 575
 


Publicerad
2021-05-12 11:14
Kontakt
NamnSamuel Norlander
Telefon08-58840000 Epostportfoljadmin@lansforsakringar.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25