Börsinformation

EmittentPrevas Aktiebolag


Innehavare
Amiral Gestion

Instrument
InstrumentEquity SE0000356008
Före transaktionen
Antal aktier1 213 681
Antal rösträtter1 213 681
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2021-05-11
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 227 859
Direkt innehavda rösträtter1 227 859
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier10,10809 %
Direkt innehavda rösträtter10,10809 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,10809 % 1 227 859
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 10,10809 % 1 227 859
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter1 227 859
Andel av rösträtter10,10809

Publicerad
2021-05-14 09:57


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25