Börsinformation

EmittentNCC Aktiebolag


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0000117970
Före transaktionen
Antal aktier5 338 550
Antal rösträtter5 338 550
Transaktionen
Datum2021-05-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier5 439 856
Direkt innehavda rösträtter5 439 856
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier5,02 %
Direkt innehavda rösträtter2,42 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,42 % 5 439 856
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 2,42 % 5 439 856
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter5 439 856
Andel av rösträtter2,42

Publicerad
2021-05-19 14:40
Kontakt
NamnAva Agah
Telefon0730576574 Epostawaa01@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25