Börsinformation

EmittentNCC Aktiebolag


Innehavare
AMF Pensionsförsäkrings AB

Instrument
Instrumentaktie SE0000117970
Före transaktionen
Antal aktier5 592 926
Antal rösträtter5 352 917
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-05-18
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier5 352 917
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter5 352 917
Andel
Innehavda aktier4,94 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,94 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,94 % 5 352 917
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,94 % 5 352 917
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
5 352 9172,38AMF Fonder AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter5 352 917
Andel av rösträtter2,38

Publicerad
2021-05-19 14:49
Kontakt
NamnMahsa Mahally
Telefon086963100 Epostoperations@amf.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25