Börsinformation

EmittentBeijer Alma AB


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie SE0011090547
Före transaktionen
Antal aktier3 027 067
Antal rösträtter3 027 067
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-05-24
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 008 104
Direkt innehavda rösträtter3 008 104
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,99 %
Direkt innehavda rösträtter2,52 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,52 % 3 008 104
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 2,52 % 3 008 104
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 008 104
Andel av rösträtter2,52

Publicerad
2021-05-25 14:42
Kontakt
NamnAva Agah
Telefon0730576574 Epostawaa01@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25