Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Marna Förvaltning AB

Instrument
InstrumentAktie SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier212 198
Antal rösträtter212 198
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2021-05-27
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier808 439
Direkt innehavda rösträtter673 304
Indirekt innehavda rösträtter135 135
Andel
Innehavda aktier13,13182 %
Direkt innehavda rösträtter10,93677 %
Indirekt innehavda rösträtter2,19506 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 13,13183 % 808 439
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 13,13183 % 808 439
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
673 30410,93677Marna Förvaltning AB
135 1352,19506Mareldsvatten Sverige AB
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter808 439
Andel av rösträtter13,13182

Publicerad
2021-05-31 10:26
Kontakt
NamnAndreas Säfstrand
Telefon0707952743 Epostandreas.safstrand@stockwik.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25