Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Nordnet AB (publ)

Instrument
InstrumentAktier SE0012257970
Före transaktionen
Antal aktier287 291
Antal rösträtter287 291
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2021-05-31
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier287 712
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter287 712
Andel
Innehavda aktier4,67 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter4,67 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,67 % 287 712
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,67 % 287 712
 

Kontrollerande kedja rösträtter
Antal rösträtter% rösträtterFöretag
286 3654,65Nordnet Pensionsförsäkring AB
1 3470,02Nordnet Livsforsikring AS
Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter287 712
Andel av rösträtter4,67
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-06-01 14:41
Kontakt
NamnMax Rhodin Edlund
Telefon+46730487570 Epostmax.edlund@nordnet.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25