Börsinformation

EmittentStockwik Förvaltning AB


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Skäl för flaggningBolagshändelse
Datum2021-05-31
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier557 567
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter557 567
Andel
Innehavda aktier9,0568 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter9,0568 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,0568 % 557 567
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade 0,1369 % 8 426
     
TOTALT 9,1937 % 565 993
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter565 993
Andel av rösträtter9,1937
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-06-02 10:46
Kontakt
NamnJonas Lexmark
Telefon08-40942107 Epostjonas.lexmark@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25