Börsinformation

EmittentNCC Aktiebolag


Innehavare
Handelsbanken Fonder AB

Instrument
InstrumentAktie
Före transaktionen
Antal aktier5 492 758
Antal rösträtter5 492 758
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-06-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier5 238 542
Direkt innehavda rösträtter5 238 542
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,83 %
Direkt innehavda rösträtter2,33 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 2,33 % 5 238 542
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 2,33 % 5 238 542
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter5 238 542
Andel av rösträtter2,33

Publicerad
2021-06-11 15:32
Kontakt
NamnAva Agah
Telefon0730576574 Epostava.agah@handelsbanken.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25