Börsinformation

EmittentPrevas Aktiebolag


Innehavare
Avanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension

Instrument
InstrumentAktier
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas*
Antal rösträtterUppgift saknas*
Transaktionen
Datum2021-06-15
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier673 078
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter673 078
Andel
Innehavda aktier5,28 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter3,75 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 3,75 % 673 078
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 3,75 % 673 078
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter673 078
Andel av rösträtter3,75
Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav)

Publicerad
2021-06-16 14:18
Kontakt
NamnJoakim Lomell
Epostjoakim.lomell@avanza.se 

*Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta
 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25