Börsinformation

EmittentGetinge AB


Innehavare
Fjärde AP-fonden

Instrument
InstrumentAktie
Före transaktionen
Antal aktier22 053 987
Antal rösträtter22 053 987
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-06-21
Gränsvärde för antal rösträtter5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier21 734 335
Direkt innehavda rösträtter21 734 335
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier7,98 %
Direkt innehavda rösträtter4,98 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,98 % 21 734 335
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 4,98 % 21 734 335
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter21 734 335
Andel av rösträtter4,98

Publicerad
2021-06-23 11:59
Kontakt
NamnJannis Kitsakis
Telefon070-6038023 Epostjannis.kitsakis@ap4.se 


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25