Börsinformation

EmittentSdiptech AB (publ)


Innehavare
Dr. Saeid AB

Instrument
InstrumentB share
Före transaktionen
Antal aktier1 961 285
Antal rösträtter10 961 285
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2021-06-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier1 752 654
Direkt innehavda rösträtter10 752 654
Indirekt innehavda rösträtter0
Andel
Innehavda aktier4,72236 %
Direkt innehavda rösträtter19,50986 %
Indirekt innehavda rösträtter0 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 19,50986 % 1 752 654
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 19,50986 % 1 752 654
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter10 752 654
Andel av rösträtter19,50986

Publicerad
2021-06-24 17:58


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25