Börsinformation

EmittentSdiptech AB (publ)


Innehavare
Vulcan Value Partners, LLC

Instrument
InstrumentCommon stock SE0003756758
Före transaktionen
Antal aktier3 236 679
Antal rösträtter3 196 207
Transaktionen
Datum2021-06-25
Gränsvärde för antal aktier10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 349 179
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter3 307 618
Andel
Innehavda aktier10,11 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter9,98 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 9,98 % 3 349 179
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 9,98 % 3 349 179
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 307 618
Andel av rösträtter9,98019

Publicerad
2021-06-30 08:33


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25