Börsinformation

EmittentSdiptech AB (publ)


Innehavare
Vulcan Value Partners, LLC

Instrument
InstrumentCommon stock SE0003756758
Före transaktionen
Antal aktier3 349 179
Antal rösträtter3 307 618
Transaktionen
Datum2021-06-28
Gränsvärde för antal rösträtter10 %
Efter transaktionen
Antal
Aktier3 373 540
Direkt innehavda rösträtter0
Indirekt innehavda rösträtter3 331 979
Andel
Innehavda aktier10,18 %
Direkt innehavda rösträtter0 %
Indirekt innehavda rösträtter10,0537 %
 
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter: Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 10,0537 % 3 373 540
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2  
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 -  Fysisk avvecklade  
 -  Kontantavräknade  
     
TOTALT 10,0537 % 3 373 540
 

Koncernens samlade innehav
Antal rösträtter3 331 979
Andel av rösträtter10,0537

Publicerad
2021-07-02 09:06


 
Tfn 08-408 980 37
Fax 08-24 39 25